IT: služby, které vám můžeme poskytnout

Naše firma působí v oboru informačních technologií (IT) a jako taková je schopná poskytnout vám široké spektrum služeb týkajících se uvedené oblasti.

Převažující činností je vývoj zakázkového software. To v sobě zahrnuje analýzu a definici potřeb zákazníka, přípravu a diskusi návrhu a pilotní části aplikace, uvedeni do provozu a konečně údržbu hotové aplikace a klientský servis.

Celý příspěvek

Sandvik software pro management kvality

Pro firmu Sandvik Chomutov Precison Tubes s.r.o. jsme vytvořili systém používaný v oblasti managementu kvality. V tomto systému jsou evidovány záznamy o materiálech použitých k výrobě trub včetně záznamů o následně provedených laboratorních zkouškách. Struktura informací a vzájemné provázanosti jednotlivých záznamů je zde poměrně složitá – některé údaje jsou specifické pro celou materiálovou dávku (lot), některé pak pro konkrétní objednávku či výrobní balení. Systém je nasazen jako síťová aplikace a mj. automaticky upozorňuje, nejsou li laboratorně zjištěné hodnoty v definovaných mezích.
Celý příspěvek