O firmě

Firma Samo Systems spol. s r.o. působí v oblasti zakázkového vývoje aplikací již více než 20 let.

Nosným oborem byly od počátku aplikace zaměřené na segment automotive, respektive automotive / insurance. Souhrnně tedy jde o software spojený s oblastmi evidence, kalkulace a řešení poškození automobilů vzniklých jak nehodami (segment pojišťovny), tak běžným opotřebením (segment dílny). Uvedený software byl vyvíjen na zakázku a ve spolupráci s řadou firem působících v celoevropském rozměru a vzájemná spolupráce na jeho vývoji, technických a technologických modifikacích trvá až do současnosti.

Kromě zmíněných dlouhodobě udržovaných produktů jsme realizovali řadu zakázkových aplikací, které by bylo možné zařadit do kategorie „rapid development“. Jde o aplikace s jasným zadáním a účelem, jejichž vývoj se pohybuje od několika týdnů do zhruba jednoho roku. Jde o specifická řešení pro firmy, které nemohou své potřeby pokrýt nějakým existujícím softwarem (viz. např. Sandvik, Al-Salama), případně o specifické aplikace, které mají být dále prodávány (Car tracker).