IT: služby, které vám můžeme poskytnout

Naše firma působí v oboru informačních technologií (IT) a jako taková je schopná poskytnout vám široké spektrum služeb týkajících se uvedené oblasti.

Převažující činností je vývoj zakázkového software. To v sobě zahrnuje analýzu a definici potřeb zákazníka, přípravu a diskusi návrhu a pilotní části aplikace, uvedeni do provozu a konečně údržbu hotové aplikace a klientský servis.

Našimi zákazníky jsou zpravidla větší firmy, které potřebují specializované aplikace, které na trhu dosud neexistují a které jsou zpravidla určeny pro desítky koncových pracovišť. Typickým příkladem takových produktů je software pro kalkulace a zpracování škod automobilů. Ačkoliv je zakázkový vývoj díky své podstatě (stovky člověkohodin práce) relativně drahá záležitost, je možné díky rapid developmentu v některých případech dosáhnout relativně nízké pracnosti a zpřístupnit tak zakázkové aplikace i pro menší firmy. Příkladem zde může být program AlSalama, který byl vytvořený pro společnost zabývající se zprostředkováním specializované lázeňské péče zahraničním klientům. Současné aplikace mají často charakter webových aplikací, tj. aplikací, které u uživatele běží v internetovém prohlížeči. Výhodou tohoto řešení je mj. snadné nasazení u uživatele (bez potřeby instalace) a centrální správa aplikace. Samozřejmě je ale možné dodat i „klasické“ aplikace s vlastním GUI a aplikace pro speciální případy (viz. např. Sandvik).

Naší specializovanou oblastní v rámci IT je management technických dílů založený na software PARTsolutions německé firmy CADENAS GmbH. Tento sw obsahuje reálné 3D modely od více než 600 dodavatelů a uplatňuje se v oblasti konstrukce, managementu a nákupu dílů. Více viz. samostatný článek o Managementu technických dílů.

Komentáře nejsou povoleny.