Technologie

Za relativně dlouhou dobu naší činnosti jsme získali rozsáhlé množství poznatků a zkušeností ze širokého spektra technik a technologií, s nimiž se v současnosti na poli IT setkáváme. Tak jako i v jiných oborech, jsou tato know-how velmi důležitá a patří k nemateriálnímu bohatství firmy.

Pro získání bližší představy uvádíme techniky a technologie, které používáme (či jsme používali) v rutinní praxi při tvorbě zákaznických aplikací:

Našimi hlavními programovými platformami pro vývoj nových aplikací jsou:

Java a J2EE, Vaadin, GWT, GWT Ext, JSP, Spring, Hibernate, Oracle, PostgreSQL, MySQL

C#, .NET, ASP.NET, MS SQL Server

Další nástroje a technologie, se kterými máme zkušenosti:

Programovací jazyky: C++, VB, Delphi

Technologie (pro vícevrstvé aplikace): COM/DCOM, CORBA, OLE

Databázové systémy: Firebird, Interbase, SAP-DB

Setup: InstallShield Professional, InstallShield for WinInstaller

Databázové technologie: ODBC, JDBC, ADO, OLE-DB

Operační systémy: Windows, Linuxu

Zaměření aplikací

Hlavními obory, se kterými jsou naše produkty svázány a v nichž jsme nasbírali řadu důležitých zkušeností, jsou zejména:

Vývoj aplikací
Vývoj nových aplikací, údržba legacy aplikací, projektové a produktové řízení, analýza požadavků, návrh a implementace aplikací, automatizované testování.

Automotive
Dílenské informační systémy, burza vozidel, elektronické katalogy dílů a prací.

Pojišťovnictví a znalectví
software pro oceňování aut a škod, software pro hodnocení a likvidaci škod, komplexní nástroje pro komunikaci mezi pojišťovnou, servisem aj (elektronické agendy a oběh dokumentů).

Management dílů
elektronické produktové katalogy (3D) na CD a webu, management podnikových dílů, katalogy dílů pro konstruování (CAD).