Sandvik software pro management kvality

Pro firmu Sandvik Chomutov Precison Tubes s.r.o. jsme vytvořili systém používaný v oblasti managementu kvality. V tomto systému jsou evidovány záznamy o materiálech použitých k výrobě trub včetně záznamů o následně provedených laboratorních zkouškách. Struktura informací a vzájemné provázanosti jednotlivých záznamů je zde poměrně složitá – některé údaje jsou specifické pro celou materiálovou dávku (lot), některé pak pro konkrétní objednávku či výrobní balení. Systém je nasazen jako síťová aplikace a mj. automaticky upozorňuje, nejsou li laboratorně zjištěné hodnoty v definovaných mezích.
Z technologického hlediska je sytém zvláštní tím, že využívá existující databázi DB2 na neintelovském stroji AS400. Klientská aplikace byla původně realizována ve FoxPro a je stále provozuschopná. Později byla kvůli požadavku na propojení dat z ERP Movex a možnému běhu na jiných než Windows systémech aplikace rozšířena a přeprogramována do Javy

Komentáře nejsou povoleny.