Rezervační systém Al-Salama

Rezervační systém Al-Salama je produkt vyvinutý pro firmu zajišťující lázeňské pobyty pro zahraniční klientelu. Zadavatel již nedokázal efektivně zvládnou narůstající množství svých obchodních případů jednoduchými evidencemi pomocí Word/Excel, existující programy pro lázeňství byly pro jeho činnost zase příliš komplexní a nebyly s to respektovat specifika potřebná pro agendu příchozích cizinců.

Vývoj síťové aplikace byl řešen v C#, reporting pomocí Crystal Reports. Prototyp byl připraven k ověřovacímu nasazení cca 3 týdny po zadání. Po ověření byla průběžně aplikována ještě řada menších úprav směřujících k odstranění prvotních nedostatků a hlavně k rozšíření funkcionality aplikace na základě poznatků získaných při praktickém nasazení v ověřovacím provozu. Celý příspěvek