Management technických dílů

Nabízené řešení z oblasti managementu technických dílů je založeno na software německé firmy CADENAS GmbH. V tuzemsku je určitá varianta tohoto řešení známá pod názvem PARTsolutions. V tomto případě jde o aplikaci obsahující 3D modely standardně využívaných technických dílů (zejména strojírenských) a využívanou zejména konstruktéry ve spojení s CAD programy. V obecném pohledu se však jedná o škálovatelné řešení využitelné ve všech oblastech managementu dílů, tedy v odděleních nákupu, technické a technologické přípravy výroby, konstrukce, skladování a dalších.
Přínosem nasazení aplikace není jen získání konstrukčních podkladů a zvýšení komfortu při evidenci dílů. Hlavním přínosem je získání větší kontroly nad množstvím celkově používaných dílů a redukce tohoto kmene dílů. Dle aktuálního průzkumu stojí pořízení jednoho nového dílu zhruba 1000 €. V této částce jsou zahrnuty náklady na čas konstruktéra či jiného objednatele v okamžiku rozhodování o pořízení dílu, náklady nákupu na zajištění dodavatele, objednání a pořízení dílu, případně náklady výroby na vlastní díl. Dále pak náklady spojené se zavedením dílu do systémové evidence (SAP) a náklady na skladování dílu (skladové místo, obsluha skladu, konzervace). Zavedením managementu dílů v LSW Maschinefabrik GmbH (součást koncernu KUKA) došlo například během tří let k úspoře téměř 320.000 €.Více se o uvedeném řešení dovíte na specializovaném webu www.partsolutions.cz.

Komentáře nejsou povoleny.